Skip to main content

Schoolgids en schoolontwikkeling

Onze schoolgids is bedoeld voor alle ouders die reeds kinderen op school hebben, maar ook voor hen die in de loop van het schooljaar hun kinderen voor het eerst aanmelden.

In onze schoolgids informeren wij je over hoe het onderwijs op onze school gegeven wordt, wat we doen met leerlingen die extra hulp nodig hebben, welke afspraken zijn gemaakt en over de schoolorganisatie in het algemeen.

Ook zijn het schoolplan en het jaarplan op deze pagina te vinden. In het schoolplan staat de schoolontwikkeling voor 2023-2027 omschreven. Het jaarplan is een document dat jaarlijks opgesteld wordt en komt voort uit het schoolplan. Hierin staan de ontwikkelingsdoelen voor het lopende schooljaar omschreven.