Skip to main content

Buitenschoolse opvang (BSO)

Na schooltijd ook opvang nodig? Dat is geen probleem. Samen met De Molenkiek vormen wij een kindcentrum. De Molenkiek heeft een kinderdagverblijf en een BSO.

We werken veel samen en houden gezamenlijk activiteiten. Voor de kinderen is het fijn dat ze alle mogelijke opvang en scholing in een gebouw kunnen krijgen, dat biedt hen een vertrouwde omgeving.

De buitenschoolse opvang (BSO) is er speciaal voor onze leerlingen. Elke maandag, dinsdag en donderdag kunnen ze hier na schooltijd terecht om te spelen, knutselen, sporten en te ontspannen. Vanaf januari 2024 zal de BSO iedere dag geopend zijn. Ook opvang voor school is mogelijk en ook in de vakantie is de BSO geopend zodat kinderen gezellig samen kunnen spelen.