Skip to main content

ICT

ICT speelt een steeds grotere rol in onze samenleving én in het hedendaagse onderwijs. Zo ook bij ons op De Viergang.

Op De Viergang hebben we een onderwijskundige ICT’er die zich bezighoudt met het inzetten van ICT als hulpmiddel binnen ons onderwijs. We maken gebruik van touchscreens, Chromebooks, Ipads, Snappet, digitale methodes voor wereldoriëntatie, Engels en muziek én methodesoftware voor allerlei vakken. Het helpt leerlingen op hun eigen niveau te kunnen werken. De programma’s bieden differentiatie en uitdaging voor elk kind.