Skip to main content

Sociale veiligheid

Op De Viergang vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers
en ook voor leerkrachten.

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, schoolmedewerkers en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze leerlingen en onze medewerkers zich veilig en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.

Binnen SCOPE werken wij met een beleidsplan ‘sociale veiligheid’. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF, een infographic. Voor het gebruik van de juiste functies van dit interactieve beleid, adviseren wij het PDF bestand te openen in Adobe Acrobat Reader of Google Chrome.

Door te klikken op de pictogrammen in de infographic kom je op achterliggende slides met meer informatie over de afspraken m.b.t. Sociale veiligheid binnen SCOPE en onze school.

De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is. In onze schoolgids is te lezen welke methoden wij gebruiken binnen het thema sociale veiligheid.

Belangrijke aanspreekpunten rondom sociale veiligheid op onze school zijn:

Directie: Bas Vernooij en Nienke van den Wijngaard 

Intern begeleider: Nienke van den Wijngaard 

Contactpersoon: Marriëtte Bloom

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld: Nienke van den Wijngaard