Skip to main content

Ouderbetrokkenheid

We vinden het belangrijk dat ouders nauw betrokken zijn bij de school en de ontwikkeling van hun kind.

Je wordt bij ons op school regelmatig uitgenodigd op school voor oudergesprekken en we houden je op de hoogte van ontwikkelingen via de nieuwsbrief en onze ouderapp Parro. Ook informeren we je over de doelen waar we aan werken door regelmatig een informatiebrief hierover te sturen. Naast ouders als samenwerkingspartner vinden we het altijd fijn als ouders zich in willen zetten voor activiteiten. Misschien vind je het leuk om contactouder te worden, kinderen te begeleiden tijdens schoolreisjes, als leesouder actief te zijn of mee te helpen bij het schoonmaken van de klas? Hulp is zeker welkom!

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten, zij behartigen de belangen van het personeel, ouders en leerlingen. De leden adviseren de schoolleiding en worden betrokken bij diverse schoolzaken zoals het schoolplan en het vakantierooster. De MR heeft een advies- en een instemmingsbevoegdheid. De vergaderingen zijn openbaar, je bent altijd welkom om deze bij te wonen. Meer weten? De MR is bereikbaar via e-mailadres mrdeviergang@scopescholen.nl.

Oudercommissie

De oudercommissie houdt zich bezig met alle praktische zaken die te maken hebben met onze school. De leden zijn een klankbord voor de schoolleiding en er zijn regelmatig vergaderingen samen met de MR. Ook organiseert de oudercommissie samen met het team activiteiten en vieringen zoals Sinterklaas en Kerst, sportdagen, schoolreisjes en de verjaardagen van de leerkrachten.