Skip to main content

Ziekmelden, verlof en schoolverzuim

Wanneer je kind ziek is, of om een andere reden niet naar school kan komen, bel ons dan voor 08:20 uur om dit door te geven. Denk je er ook aan om indien nodig de tussenschoolse opvang af te melden?

Telefoon

0172 - 574 173

Voor meer informatie over bijzonder verlof en verzuim en aanvraagformulieren verwijzen we je naar onderstaande downloads.