Skip to main content

Kanjertraining

We willen dat iedereen zich prettig voelt op De Viergang en dat kinderen graag naar school gaan. Om te zorgen voor een fijne sfeer werken wij met de Kanjertraining.

Elke week wordt in de groep door de leerkracht een les gegeven en de Kanjertraining komt ook terug in ons dagelijkse programma. In elke klas hangt een poster met daarop de afspraken die met elkaar zijn gemaakt en waar iedereen zich aan moet houden. Met de Kanjertraining willen we een aantal doelen bereiken:

  • Bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
  • Versterken van sociale vaardigheden
  • Beheersing van oplossingsstrategie√ęn bij conflicten
  • Bewustwording van de eigenheid
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Bevorderen van actief burgerschap

De Kanjertraining is er speciaal voor kinderen die willen leren meer voor zichzelf op te komen en beter met anderen om te gaan. Sommige kinderen zijn sociaal onhandig of onzeker en hebben wat extra hulp nodig om sociale vaardigheden aan te leren of te verbeteren. Uiteindelijk willen we dat de kinderen van De Viergang zichzelf durven te zijn, zich veilig voelen, hun gevoelens kunnen uiten, zelfvertrouwen hebben, verantwoordelijkheid nemen, respect hebben voor elkaar en voor de leerkracht én dat er niet gepest wordt.