Skip to main content

Onderwijs

Op De Viergang begeleiden we onze leerlingen zó dat elk kind het optimale kan bereiken. De leerstof passen we aan aan de behoeften van elke leerling. Niet alleen het vergaren van kennis is belangrijk, we willen ook dat kinderen leren verantwoordelijk en zelfstandig te zijn én we stimuleren zelfvertrouwen. Daarnaast is samenwerken op De Viergang een van de speerpunten. We ontwikkelen dit door kinderen samen aan projecten te laten werken en door de samenstelling van onze groepen. Op onze school zitten meerdere leerjaren in dezelfde klas, zo leren we van en met elkaar.

Elk kind mag bij ons zichzelf zijn. Om hen een vertrouwde omgeving te bieden, werken we nauw samen met de ouders. We zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van jullie kind. De leerkracht houdt de cognitieve, motorische en sociale vaardigheden in de gaten en we werken samen met elke leerling en de ouders aan de verbetering hiervan.

Op De Viergang:

  • Staat het kind en zijn/haar behoeften centraal
  • Creëren we eigenaarschap bij de kinderen
  • Werken we samen met ouders én de leerling
  • Geven we muziek een duidelijke plek in het onderwijs
  • Versterken we het leesplezier
  • Zijn we continu bezig met het ontwikkelen van ons onderwijs