Skip to main content

Kindcentrum Wiekenweide

Basisschool De Viergang en kinderdagververblijf De Molenkiek werken samen als één inspirerend kindcentrum: Wiekenweide. Samen Uniek!

Basisschool de Viergang en Kinderopvang De Molenkiek zijn al een aantal jaar in hetzelfde gebouw gehuisvest en werken hierdoor al jaren samen. Voorbeelden van wat we samen hebben opgebouwd zijn:

  • gezamenlijke studiemomenten opvang en onderwijs;
  • gezamenlijk gebruik van lokalen en ruimtes;
  • gezamenlijk gebruik van materialen;
  • gezamenlijke viering van feestdagen;
  • georganiseerde ontmoetingen van peuters en kleuters;
  • voorleesmomenten door leerlingen aan peuters/dreumesen;
  • goed contact tussen de werknemers van de opvang en school;
  • goede samenwerking tussen de clustermanager kinderopvang en de directeur basisschool.

Die samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs willen we nu verder versterken en verdiepen. Door te werken vanuit één pedagogische visie en één team willen we een doorgaande leerlijn aanbieden binnen ons op te zetten Kindcentrum Wiekenweide (KC).

SCOPE scholengroep en KDV/BSO Polderpret willen hand in hand samenwerken om dit KC te gaan vormen. Dit betekent dat de school en de kinderopvang straks structureel samenwerken op alle niveaus, vanuit twee losse organisaties en diensten. Naar de buitenwereld toe willen we als één organisatie functioneren, werkend vanuit één pedagogische visie en één team om een doorgaande leerlijn te realiseren voor alle kinderen van 0 tot en met 13 jaar.

Als KC willen we vernieuwend zijn om als twee krachtige partners het beste aanbod voor kinderen te realiseren; een compleet aanbod vanuit een eenduidige aanpak. We hebben een KC voor ogen waar kinderen kwaliteiten als verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid, eigenaarschap, samenwerking en reflecteren zich eigen maken om zich op persoonlijk- en cognitief gebied optimaal te kunnen ontwikkelen. Een KC waarin kinderopvang, voorschoolse opvang, onderwijs en naschoolse opvang naadloos in elkaar overgaan, doordat er in een veilige en vertrouwde omgeving vanuit één team en één visie wordt gewerkt.

Gezamenlijke pedagogische opdracht

Ons KC verbindt onderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar. Wij werken vanuit een gezamenlijke visie, met respect voor de eigen identiteit van beide organisaties:

Kinderopvang, onderwijs en opvoeding zijn ondeelbaar. De verantwoording hiervoor delen wij als ouders, kinderopvang en school, waardoor samenwerking met elkaar en een doorgaande lijn heel belangrijk zijn. Daarbij staat ons voor ogen dat we uw kinderen (in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar) willen begeleiden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Wij zorgen hierbij voor een veilige en stabiele omgeving, waarin uw kinderen hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid kunnen ontwikkelen. Daarin kunnen we ook het samenwerken en het zelfvertrouwen van uw kinderen stimuleren en laten groeien.

Hierbij staan plezier, sfeer en vertrouwen voorop.Samen uniek!

Alles wat samen kan, samen doen