Skip to main content

Pedagogisch klimaat

Rust, regelmaat en veiligheid, deze drie dingen heeft een kind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Rust, regelmaat en veiligheid. Dat bieden wij onze leerlingen. Deze drie dingen heeft een kind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Als school zijn we een leefgemeenschap waarvan elk kind deel uitmaakt en waar iedereen elkaar respecteert. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen leren waardoor ze op een positieve en verantwoordelijke manier deel kunnen nemen aan de samenleving. Respectvol omgaan met elkaar en de omgeving, kennismaken met verschillende culturen en tradities en ontmoeten van kinderen met een andere afkomst spelen daarbij een grote rol. Zo dragen we als school bij aan het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid en besef van normen en waarden.