schoolregels

Wij willen graag met het team, de leerlingen en de ouders werken aan een goed en veilig pedagogisch klimaat op school, waarin iedereen zich prettig voelt en graag naar school gaat. Op school werken wij hiervoor met de Kanjertraining.

Wij leren onze leerlingen zich kennis, vaardigheden en houdingen eigen te maken waardoor zij in staat zijn om op een positieve, verantwoordelijke manier aan de samenleving deel te nemen. Naast het gezin en de buurt is onze school een plek waar kinderen leren hoe de samenleving in elkaar zit en welke rol zij daar zelf in spelen. We leren de kinderen respectvol met de ander en met de omgeving om te gaan. Het kennismaken met verschillende culturen, tradities en geestelijke stromingen binnen onze samenleving en het ontmoeten van kinderen van verschillende afkomst speelt daarbij een belangrijke rol. Op die manier dragen we bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, het besef van normen en waarden en vergroting van maatschappelijke betrokkenheid.













De Viergang
Jacob van Damstraat 24
2445 AE Aarlanderveen
T 0172 - 574 173 / 523 003
deviergang@scopescholen.nl



SCOPE scholengroep



© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders