pestprotocol

Voor De Viergang is een pestprotocol ontwikkeld. Wij hebben dit pestprotocol in de diverse geledingen binnen Aarlanderveen gepresenteerd. We hebben inmiddels de ervaring, dat daardoor binnen Aarlanderveen een goede uitwisseling op gang komt. Daarnaast is een heldere lijn van afspraken ‘Wat te doen bij pest-gedrag’ voor onze school opgezet.

Pestprotocol De Viergang

De Viergang
Jacob van Damstraat 24
2445 AE Aarlanderveen
T 0172 - 574 173 / 523 003
deviergang@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders