visie en missie

Algemeen uitgangspunt

Onderwijs en opvoeding zijn ondeelbaar. De verantwoordelijkheid daarvoor delen de opvoeders op school en thuis met elkaar. Daarom is het van groot belang dat u zich als ouder/verzorger thuis voelt bij onze visie en deze respecteert. Daarnaast mogen ouders zich vrij voelen om met ons als team in gesprek te gaan bij vragen of problemen. De Viergang wil bereiken dat ieder kind vanuit veiligheid, plezier en vertrouwen kan groeien naar verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en zelfvertrouwen.

Visie De Viergang Leerling School Ouders
Veiligheid Ik voel me veilig. Wij zien en kennen elk kind en weten wat het nodig heeft. Als ouders en school hebben we vertrouwen in elkaar.                    We nemen samen de verantwoordelijkheid voor de optimale ontwikkeling van elk kind en we werken samen om dit te bereiken.
Plezier Ik ga graag naar school. Wij zorgen voor een goede sfeer.
Vertrouwen Ik weet dat de leerkracht vertrouwen heeft in mij. Wij hebben vertrouwen in de ontwikkeling van kinderen.
Groeien Ik groei naar…  
Verantwoordelijkheid Ik weet wat ik leer en wat ik moet doen. Wij weten wat de kinderen moeten leren.
Zelfstandigheid Ik kan het zelf. Wij geven elk kind ruimte om te leren op een manier die bij hen past.
Samenwerken Ik werk met anderen samen. Wij geven kinderen mogelijkheden om samen te werken.
Zelfvertrouwen Ik weet dat ik het kan. Wij zorgen dat kinderen succeservaringen opdoen.

Godsdienstig uitgangspunt

De Viergang is een open christelijke school. Daarmee bedoelen wij dat we een school zijn met een christelijke grondslag die als enige school in het dorp met respect open staat voor andere geloofsrichtingen en anders denkenden. Wij verwachten wel van alle kinderen, ouders en leerkrachten dat zij de christelijke identiteit respecteren. De christelijke feesten (Kerst, Pasen) worden op onze school gevierd. In de klas wordt de dag begonnen met een dag-opening, dat kan bijvoorbeeld een gebed, een lied of een gedicht zijn. Uitgangspunt is de belevingswereld van de kinderen. Daarnaast is er ruimte voor gesprekken met kinderen. De dag wordt ook weer op deze wijze afgesloten. De verhalen uit de Bijbel worden verteld zoals aan-gegeven in de methode Kind op Maandag, waarbij met name in de hogere klassen met elkaar kan worden besproken wat het verhaal betekent in het heden.

Cognitief uitgangspunt

Het cognitieve uitgangspunt van De Viergang is om uw kinderen zo te begeleiden in het leerproces dat voor elk kind het optimale bereikt wordt. Het kind staat hierbij centraal. We passen de leerstof daarom zoveel mogelijk aan, ten behoeve van de onderwijsleerbehoeften van uw kinderen. We willen daarbij de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, maar ook het samenwerken en zelfvertrouwen van uw kinderen stimuleren en ontwikkelen. Kinderen die hierbij extra hulp of juist uitdaging nodig hebben, hebben ook zeker onze aandacht. Voor de laatste groep is beleid ontwikkeld om zo de mogelijk meer en hoogbegaafde kinderen te diagnosticeren en te begeleiden. Ons team is er op gericht om zoveel mogelijk kwaliteiten en talenten van een kind te benutten en uit te bouwen. 

Sociale en motorische vaardigheden

We doen ons best, om een veilig, open en ordelijk pedagogisch en didactisch klimaat in de klassen en in de school te creƫren, waar elk kind zichzelf mag en durft te zijn. De relatie tussen de leerkracht en uw kind en de leerlingen of leerkrachten onderling staat daarbij centraal, maar ook de ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Een goed, onderling contact hierover met zowel de leerlingen als de ouders vinden wij heel belangrijk. Wij gaan dan ook graag in gesprek met de kinderen of de ouders hierover. Het speel- en werkgedrag van leerlingen is een belangrijk aandachtspunt. Motorische, cognitieve en sociale vaardigheden gaan hand in hand bij het (buiten)spelen, gymmen en werken. De leerkrachten houden deze drie aandachtsgebieden zo goed mogelijk in de gaten en werken samen met de leerlingen en de ouders aan eventuele verbeteringen van deze vaardigheden. We streven naar een taakgerichte en een kritische werkhouding van leerlingen.

De Viergang
Jacob van Damstraat 24
2445 AE Aarlanderveen
T 0172 - 574 173 / 523 003
deviergang@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders