informatie

Tussen Schoolse Opvang “De Viergang”

Op De Viergang kunnen de kinderen tussen de middag overblijven op alle dagen, behalve op woensdag. Op vrijdag is de TSO alleen voor de groepen 5 t/m 8.

Een aantal enthousiaste en veelal geschoolde TSO-krachten begeleidt de kinderen tijdens de lunch. Al onze TSO-krachten beschikken over een VOG.

Om 12 uur begint de pauze. De jongste kinderen (groep 1, 2 en 3) gaan meteen eten en de anderen mogen eerst een frisse neus halen en schuiven daarna aan. We verdelen de groep, afhankelijk van de grootte, in 2 of 3 groepen.

De regels die we hanteren bij de TSO, zijn dezelfde als de regels die op school gelden. Het is natuurlijk zo dat het een “pauzemoment” is, dus kletsen, lachen en grapjes maken mag best. Pesten, schreeuwen, brutale monden, rondlopen en aan elkaars spullen zitten, vinden we niet goed.

Afhankelijk van het weer gaan we, bij voorkeur, buiten spelen en anders kunnen we binnen knutselen, een spelletje doen, de speelzaal gebruiken voor een potje voetbal, een (strip)boek lezen of een filmpje kijken.

Als het weer écht mooi is eten we met z’n allen buiten aan de picknicktafels.
Op vrijdag mogen kinderen hun eigen tosti’s meenemen en roosteren.
NB. Snoep, chocolade en chips zijn niet toegestaan.

Het overblijven kost € 2.00 per keer.

Als u uw kind wilt laten overblijven dient u een inschrijfformulier in te vullen. Op deze manier hebben we de gegevens van uw kind altijd bij hand en kunnen we u direct bereiken als dit nodig mocht zijn.

Daarop kunt u aangeven op welke vaste dag(en) uw kind zal overblijven.

Indien kinderen niet volgens de afspraken worden aan- of afgemeld brengen wij respectievelijk € 3,50 of € 2,50 in rekening. Let op: ook bij ziekte en een eigen vakantie dient u uw kind af te melden. Het is belangrijk dat we hier met elkaar op letten, want het aantal TSO-krachten is namelijk afhankelijk van het aantal aangemelde kinderen. Wilt u uw kind incidenteel laten overblijven? Ook dan dient er een inschrijfformulier te worden ingevuld. Het inschrijfformulier kunt u downloaden vanaf de site van De Viergang (onder TSO).

U krijgt achteraf een factuur toegestuurd over het aantal keren dat uw kind is overgebleven.
De factuurmomenten voor dit schooljaar zijn:

Periode Aantal weken Factuurdatum
31 augustus – 16 oktober 7 26 oktober 2020
26 oktober – 18 december 8 4 januari 2021
4 januari – 5 maart 8 8 maart 2021
8 maart – 21 mei 9 24 mei 2021
24 mei – 16 juli 8 12 juli 2021

Over eventuele tussentijdse prijsverhogingen wordt u via de nieuwsbrief van school geïnformeerd.

U krijgt per kind een factuur en u dient deze ook afzonderlijk over te maken.

Het banknummer is: NL22 ABNA 0480 7709 64, SCOPE inzake TSO.

De administratie van de TSO van alle SCOPE scholen is centraal geregeld. U krijgt uw factuur dus ook vanuit SCOPE. Bij vragen over een factuur kunt u zich wenden tot de TSO-coördinator. Als de factuur niet binnen 14 dagen betaald is, ontvangt u een herinnering. Voor vragen over de herinnering kunt u terecht bij de SCOPE TSO-administratie. Eventueel volgt er nog een tweede herinnering. Mocht het zo zijn dat na de tweede herinnering nog geen betaling ontvangen is, dan volgt een sommatie. Als ook na de sommatie niet wordt betaald, dan zal uw kind niet meer toegelaten worden tot de TSO.

Voor aan- of aanmelden voor de TSO stuurt u een SMS-bericht of Whatsapp-bericht naar de overblijftelefoon (06-44017959). U kunt ook een e-mail sturen naar overblijfdeviergang@scopescholen.nl. De aanmelding van uw kind voor de TSO dient uiterlijk om 10.00 uur op de betreffende dag binnen te zijn.

TSO-coördinator op De Viergang is Laura van der Vis. Zij is het aanspreekpunt voor alle TSO-zaken. U kunt haar bereiken d.m.v. een SMS- of Whatsapp-bericht, of door een e-mail te sturen. Laura neemt dan z.s.m. contact met u op.

De Viergang
Jacob van Damstraat 24
2445 AE Aarlanderveen
T 0172 - 574 173 / 523 003
deviergang@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders