schoolgids

Onze schoolgids is beschikbaar voor ouders/verzorgers van kinderen die onze school bezoeken en voor hen die overwegen hun kind bij ons op school aan te melden.
De gids bevat een groot aantal gegevens over de gang van zaken in het cursusjaar 2020-2021.

U kunt lezen wat onze uitgangspunten zijn, welke schoolactiviteiten plaats zullen hebben, hoe het onderwijs is georganiseerd en welke zorg we aan de kinderen geven. Ook vindt u hierin de namen van het team, de leden van de schoolraad, de medezeggenschapsraad, de oudercommissie en bij de school betrokken instanties.

Onze zgn. schoolgids-informatie, kunt u sinds dit schooljaar vinden op de website van scholen op de kaart. Klik HIER voor de link naar deze website. U vindt de informatie onder de verschillende kopjes. U kunt de schoolgids ook als document lezen, klik dan HIER

Bij deze schoolinformatie hoort de algemene SCOPE informatie. Hier kunt u lezen wat we met elkaar, als scholen voor christelijk primair onderwijs, gemeen hebben, wat onze uitgangspunten zijn en wat we samen hebben geregeld. Er zijn gezamenlijke afspraken gemaakt en u leest over allerlei (bovenschoolse) regelingen, of waar u terecht kunt met vragen of klachten. Klik HIER om deze algemene SCOPE informatie te lezen.

 

De Viergang
Jacob van Damstraat 24
2445 AE Aarlanderveen
T 0172 - 574 173 / 523 003
deviergang@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders