KDV, peuteropvang, BSO

Kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang

In het gebouw van “De Viergang” in Aarlanderveen, verzorgt Kinderdagverblijf Polderpret de opvang voor kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 13 jaar, kinderopvang de Molenkiek. Op de Molenkiek verzorgen wij 3 soorten opvang. Dagopvang voor kinderen onder de 4 jaar, peuteropvang voor kinderen tussen 2 en 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 4 jaar. De dagopvang en peuteropvang zijn geïntegreerd in elkaar.

Het kinderdagverblijf in Aarlanderveen is geopend van 8.00 uur tot 18.30 uur op maandag, dinsdag en donderdag. De peuteropvang is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur. Kinderen die naar de basisschool gaan, kunnen gebruikmakenvan de buitenschoolse opvang. Zij kunnen na schooltijd en in vakanties bij ons terecht. De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 15.15 uur tot 18.30 uur. Ook is er een mogelijkheid om VSO (voorschoolse opvang) af te nemen vanaf 8.00 uur. De Pedagogisch medewerkers van Polderpret zorgen er dan voor dat de kinderen om half 9 op school komen. In de vakantie is de BSO geopend van 8.00 tot 18.30 uur.

Het doel van de opvang is kinderen op een verantwoorde wijze opvang, verzorging en begeleiding te bieden. Wij streven ernaar om een, in overleg met de ouders, zo veilig mogelijke een omgeving te creëren. Dit zal kinderen de mogelijkheid bieden om zich op alle ontwikkelingsgebieden optimaal te ontwikkelen door ontdekking, imitatie, experimenteren en stimulatie. Het speelgoed is zeer gevarieerd, zodat elk kind een keuze kan maken. Daarnaast bieden we heel veel activiteiten aan.

Wij bieden met onze opvang de mogelijkheid om de wereld van het kind op een veilige manier uit te breiden. Kinderen leren met ander materiaal en andere leefregels om te gaan. Naast de opvang zullen de gediplomeerde pedagogisch medewerkers trachten de sociale, cognitieve, motorische en emotionele vaardigheden te bevorderen en stimuleren. De doelstelling van onze BSO is om er voor te zorgen dat alle kinderen opgevangen worden in een knusse sfeer, waarbij de nadruk zal liggen op gezelligheid, respecteren van de eigenheid van individuen, eigen initiatieven, spelenderwijs leren en zelfstandigheid van kinderen.

Bij de jongere kinderen richten we ons meer op spel en wordt de ruimte in hoeken ingedeeld. Bij de oudere kinderen zijn we meer bezig met de zelfstandigheid van het kind. De interesses worden bij oudere kinderen specifieker en maken dat het kind voor een langere periode gericht met iets bezig wil zijn.

In het oog springen punten uit ons beleid zijn:

  • Spelen staat in de opvang voorop. Wij zorgen er voor dat kinderen spelend leren maar vooral ook lekker spelen.
  • Via het werken in kleine groepjes en de groepsprogramma’s zullen alle kinderen een individuele benadering krijgen.
  • Wij motiveren en stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen
  • Wij leren de kinderen voor zichzelf op te komen, maar ook rekening te houden met anderen.
  • Wij zijn een VVE locatie en bieden de kinderen een gericht programma (Peuterpraat) ter stimulering van alle ontwikkelingsgebieden en zorgen voor een doorgaande lijn naar de basisschool.
  • We werken nauw samen met basisschool De Viergang.
  • De pedagogisch medewerkers zijn volledig opgeleid en worden indien nodig bijgestaan door vrijwilligers en stagiaires.

Kosten

Binnen de kinderopvang werken we met uurtarieven. De tarieven zijn gebaseerd op de kostprijs van onze diensten. Kinderdagverblijf Polderpret zorgt voor de nodige broodmaaltijden, fruit, drinken, luiers en verzorgingsproducten (met uitzondering van babyvoeding). Ons uurtarief is te vinden op onze website. Ouders van kinderen die allebei werken komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Ouders van peuters (2 tot 4 jaar) die niet allebei werken en dus geen aanspraak kunnen maken op de kinderopvangtoeslag kunnen in aanmerking komen voor een korting.

Informatie

Wanneer u verder nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

Algemeen emailadres: info@kdvpolderpret.nl

Algemeen telefoonnummer: 0172 523618

Emailadres Peuteropvang : Molenkiek@kdvpolderpret.nl

Telefoonnummer: 0172 523003

Meer informatie vindt u ook op www.kdvpolderpret.nl

De Viergang
Jacob van Damstraat 24
2445 AE Aarlanderveen
T 0172 - 574 173 / 523 003
deviergang@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders