leden

Oudergeleding:
Guus Rus                       voorzitter        aftredend 2023 (1)
Gert Visser                    (G)MR-lid         aftredend 2021 (1)

Teamgeleding:
Corine ’t Hart                (G)MR-lid         aftredend 2021 (2)
Marriëtte Bloom             secretaris        aftredend 2022 (1)
(1)=1e termijn (2)=2e termijn Een termijn in de MR is 3 jaar.

De Viergang
Jacob van Damstraat 24
2445 AE Aarlanderveen
T 0172 - 574 173 / 523 003
deviergang@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders