activiteiten

Data 2020-2021  
Informatiebrief vanuit de groepen
8 september 2020
Kindvertelgesprek       
21-25 september 2020
Kinderboekenweek 30 september t/m 9 oktober 2020     
Ouderinformatie VO gr. 7-8 oktober 2020        
(verwijzings)gesprek gr. 8 november 2020
Sinterklaasfeest       
4 december 2020
Kerstviering                            Voorleesdagen 16 december 2020                                              20-29 januari 2021
1e rapport gr. 1-8
12 februari 2021
Oudergesprek gr. 1-7
15, 16, 17 of 18 februari 2021                            
Def. verwijzingsgesprek VO gr 8 15, 16, 17 of 18 februari 2021                              19 februari 2021, continurooster 14.30 uur vrij
Paasviering
1 april 2021, continurooster 14.30 uur vrij
Koningsspelen
23 april 2021, continurooster 14.30 uur vrij 
Centrale eindtoets
20 april 2021
Schoolkamp gr. 7/8                Alternatief voor schoolreis gr1-6
19-21 mei 2021                                                  nader te bepalen moment
Schoolfotograaf 27 mei?
2e rapport gr. 1-7 5 juli 2021
Oudergesprek gr. 1-7 5, 6 of 8 juli 2021
Afscheidsavond/musical gr. 8 13 juli 2021
De Viergang
Jacob van Damstraat 24
2445 AE Aarlanderveen
T 0172 - 574 173 / 523 003
deviergang@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders