aanmelden

Inschrijven van nieuwe leerlingen

Wanneer u van plan bent om uw kind aan te melden als leerling van onze school, kunt u contact opnemen met de locatieleider om een afspraak te maken bij ons op school.

U krijgt dan meer informatie en antwoorden op uw vragen, u kunt de school bekijken en de leerkrachten ontmoeten. Het inschrijven van uw kind kan tijdens het eerste bezoek. U kunt daar ook een tweede afspraak voor maken, of het inschrijfformulier daarna inleveren.

Bij het aanmelden van een jongste kleuter is het verstandig om rond de derde verjaardag van de kleuter contact op te nemen met de basisschool i.v.m. schoolorganisatie en groepsindeling.

Een aantal weken voor de vierde verjaardag wordt uw kind door de groepsleerkracht uitgenodigd om drie dagdelen tewennen/ kijken op de school en kennis te maken met klasgenoten en de leerkracht(en).

De eerste schooldag na of op de vierde verjaardag mag uw kind elke dag komen. In de maand voor de zomervakantie wordt naar de groepsgrootte en het kind gekeken of plaatsing op dat moment kan plaatsvinden of na de zomervakantie.

Voor een oudere leerling die wordt aangemeld, geldt dat het definitieve besluit tot toelating pas plaatsvindt na contact met de school van herkomst. Het advies en onderwijskundig rapport dat door de vorige school wordt meegegeven is bepalend in welke groep uw kind wordt geplaatst.

De Viergang
Jacob van Damstraat 24
2445 AE Aarlanderveen
T 0172 - 574 173 / 523 003
deviergang@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders