agenda
 • ma, 26 02 2018 - vr, 02 03 2018 | 

  Voorjaarsvakantie 26 jan. - 2 febr.

 • ma, 26 02 2018 - vr, 02 03 2018 | 

  Voorjaarsvakantie 26 jan. - 2 febr.

 • ma, 26 02 2018 - vr, 02 03 2018 | 

  Voorjaarsvakantie 26 jan. - 2 febr.

 • ma, 26 02 2018 - vr, 02 03 2018 | 

  Voorjaarsvakantie 26 jan. - 2 febr.

schoolgids

Onze schoolgids is beschikbaar voor ouders/verzorgers van kinderen die onze school bezoeken en voor hen die overwegen hun kind bij ons op school aan te melden.
De gids bevat een groot aantal gegevens over de gang van zaken in het cursusjaar 2016-2017.

U kunt lezen wat onze uitgangspunten zijn, welke schoolactiviteiten plaats zullen hebben, hoe het onderwijs is georganiseerd en welke zorg we aan de kinderen geven. Ook vindt u hierin de namen van het team, de leden van de schoolraad, de medezeggenschapsraad, de oudercommissie en bij de school betrokken instanties.

Bij deze schoolgids hoort de algemene SCOPE schoolgids 2016-2017. Hierin kunt u lezen wat we met elkaar, als scholen voor christelijk primair onderwijs, gemeen hebben, wat onze uitgangspunten zijn en wat we samen hebben geregeld. Er zijn gezamenlijke afspraken gemaakt en u leest over allerlei (bovenschoolse) regelingen, of waar u terecht kunt met vragen of klachten.

Beide documenten zijn samengevoegd tot een geheel. U kunt dit openen door op onderstaande link te klikken.

Schoolgids de Viergang 2017-2018

De Viergang
Jacob van Damstraat 24
2445 AE Aarlanderveen
T 0172 - 574 173 / 523 003
deviergang@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders