agenda
 • ma, 26 02 2018 - vr, 02 03 2018 | 

  Voorjaarsvakantie 26 jan. - 2 febr.

 • ma, 26 02 2018 - vr, 02 03 2018 | 

  Voorjaarsvakantie 26 jan. - 2 febr.

 • ma, 26 02 2018 - vr, 02 03 2018 | 

  Voorjaarsvakantie 26 jan. - 2 febr.

 • ma, 26 02 2018 - vr, 02 03 2018 | 

  Voorjaarsvakantie 26 jan. - 2 febr.

voorwoord

De schoolraad is een vertegenwoordiging van ouders van wie een kind op De Viergang zit. De schoolraad is een afspiegeling van de schoolbevolking en bestaat minimaal uit:

 • een voorzitter
 • een penningmeester (vanuit de OC)
 • een secretaris
 • een lid belast met personele zaken

Daarnaast heeft de schoolraad leden zonder portefeuille. Lid word je of door gevraagd te worden door een van de leden of door contact op te nemen met de voorzitter. De oudercommissie valt onder de schoolraad. De schoolraad heeft gezamenlijke vergadermomenten met de medezeggenschapsraad.

Wat doet de schoolraad?
Zij vergroot de betrokkenheid van ouders, zodat de school optimaal kan functioneren. De schoolraad bespreekt zaken die leven onder de ouders. De schoolraad vergadert ongeveer vier keer per jaar over zaken die met de school te maken hebben. Zij geeft adviezen aan de directie over zaken die het reilen en zeilen binnen school aangaan en heeft daarmee een klankbordfunctie. Ouders kunnen altijd contact opnemen met de schoolraad over algemene zaken. Als het onderwerp leerlingbreed speelt, wordt het besproken in de schoolraad.

Ouderbijdragen
De schoolraad beheert samen met de directie de ouderbijdragen. Deze taak is door de schoolraad gedelegeerd aan de (penningmeester van de) oudercommissie. Een keer per jaar ontvangen ouders een verzoek om de ouderbijdrage te betalen. Deze ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten die niet tot het onderwijspro­gramma behoren. De oudercommissie organiseert samen met het team de vieringen (sint, Kerst, Pasen), feesten (plein, verjaardagen leerkrachten) en sport­dagen.

Aan elke school van SCOPE scholengroep is een schoolraad (SR) verbonden. De schoolraad van De Viergang functioneert zoals hierboven en in de SCOPE gids omschreven, alleen wordt de praktische invulling, zoals het organiseren van allerlei activiteiten voor kinderen op onze school, ingevuld door de oudercommissie.

De Viergang
Jacob van Damstraat 24
2445 AE Aarlanderveen
T 0172 - 574 173 / 523 003
deviergang@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders