agenda
 • ma, 26 02 2018 - vr, 02 03 2018 | 

  Voorjaarsvakantie 26 jan. - 2 febr.

 • ma, 26 02 2018 - vr, 02 03 2018 | 

  Voorjaarsvakantie 26 jan. - 2 febr.

 • ma, 26 02 2018 - vr, 02 03 2018 | 

  Voorjaarsvakantie 26 jan. - 2 febr.

 • ma, 26 02 2018 - vr, 02 03 2018 | 

  Voorjaarsvakantie 26 jan. - 2 febr.

visie en missie

De Viergang is een kleine, gemoedelijke en knusse dorpsschool met een duidelijke structuur. Sfeer, rust en ritme bieden onze kinderen de veiligheid die ze nodig hebben om zich prettig te voelen en zich op allerlei gebieden te kunnen ontwikkelen. Met heldere leerlijnen bieden we rijk onderwijs, met oog voor extra begeleiding én uitdaging. De naam van onze school is afgeleid van de molenviergang, waar wij vanuit de school op kijken. In ons logo ziet u dan ook de molenwieken van de Molenviergang. De landelijke, groene omgeving zorgt voor veel afwisselende ruimte om buiten te spelen. Onze school wordt bezocht door ongeveer 70 kinderen uit Aarlanderveen, Nieuwkoop en Ter Aar.

Sinds augustus 2012 is onze school een nevenvestiging van basisschool De Stromen in Alphen aan den Rijn. De beide scholen functioneren los van elkaar, maar delen de directeur. Vanzelfsprekend wordt daar waar het een meerwaarde is of voordeel oplevert, de samenwerking gezocht.

Onze school is de enige school in Aarlanderveen en heeft hierdoor een duidelijk sociale functie in het dorp. Doordat SCOPE scholengroep, waar onze school deel van uitmaakt, de gemiddelde schoolgrootte hanteert, is het mogelijk om De Viergang als volwaardige leslocatie in Aarlanderveen neer te zetten.

Visie: “Waar wij voor gaan”
De Viergang is een open christelijke school. Daarmee bedoelen wij dat we een school zijn met een christelijke grondslag die met respect open staat voor andere geloofsrichtingen en anders denkenden.

Het is belangrijk om een open en kritische levenshouding over te brengen. Kinderen moeten wel zichzelf kunnen zijn met een eigen mening. Veiligheid en geborgenheid zijn belangrijke aspecten.
Ze moeten zich op school thuis voelen om een gevoel van eigenwaarde te kunnen ontwikkelen.

De Viergang wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, díe kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving. We willen daarbij omzien naar elkaar, elkaar respecteren en onze verantwoordelijkheid in de wereld leren kennen.

Onderwijs en opvoeding zijn ondeelbaar. De verantwoordelijkheid daarvoor delen de opvoeders op school en thuis met elkaar. Daarom is het van groot belang dat de ouder/verzorger zich thuis voelt bij onze visie, deze respecteert en dat wij ons in ons handelen door hen gedragen weten.

Missie: “Waar wij voor staan”
Het cognitieve uitgangspunt op De Viergang is het kind zo te begeleiden in het leerproces dat voor elk kind het optimale bereikt wordt. De leerling staat hierbij centraal. We passen de leerstof daarom zoveel mogelijk aan, ten behoeve van de onderwijsleerbehoeften van de kinderen. De inspanningen van het team zijn in ieder geval gericht op het behalen van de minimumdoelen in de basisvaardigheden. Ook kinderen die cognitief meer kunnen en meer uitdaging nodig hebben, hebben onze aandacht. Ons team is er op gericht om zoveel mogelijk kwaliteit en talenten van een kind te benutten en uit te bouwen.

We zijn erop gericht om een veilig en ordelijk pedagogisch en didactisch klimaat in de klassen en in de school te creëren. Ons uitgangspunt is het tegemoet komen aan de basisbehoeften van ieder kind. Dit doen we door het creëren van een sterk pedagogisch klimaat, waar elk kind zichzelf mag en durft te zijn. Het speel- en werkgedrag van leerlingen is een belangrijk aandachtspunt. Motorische, cognitieve en sociale vaardigheden gaan hand in hand bij het spelen en werken.

De Viergang
Jacob van Damstraat 24
2445 AE Aarlanderveen
T 0172 - 574 173 / 523 003
deviergang@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders