agenda
 • ma, 23 10 2017

  Informatie avond Voortgezet onderwijs gr. 7 en 8

 • do, 23 11 2017

  Gespreksavond gr. 8: voorlopige verwijzing VO

 • wo, 20 12 2017

  Kerstviering gr. 1t/m 8

 • vr, 09 02 2018

  Rapport 1 gr. 1 t/m 8

peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Nijntje

Wat is een peuterspeelzaal?
Een peuterspeelzaal is een speciaal ingerichte ontmoetingsplaats voor peuters van ± 2 tot 4 jaar en probeert een aanvulling op het gezin te geven. Er wordt gewerkt met een vaste groep van maximaal 16 kinderen per dagdeel; namelijk een of twee ochtenden per week. Onder een constante, deskundige leiding van minimaal één gekwalificeerde leidster (juf Sabina), geassisteerd door een vrijwilligster (juf Lonie), krijgt uw kind de gelegenheid haar of zijn creativiteit en andere vaardigheden verder te ontwikkelen. Het speelgoed is zeer gevarieerd, zodat elk kind een keuze kan maken. Er is veel duurzaam speelgoed en er zijn grotere speelwerktuigen waar thuis vaak geen mogelijkheden voor zijn. De peuterspeelzaal is een plaats waar uw kind zo vrij mogelijk kan spelen, zich kan uiten en waar een stimulans wordt gegeven in overeenstemming met de behoefte en ontwikkeling van uw kind. Wij observeren de ontwikkeling van uw kinds met behulp van het observatieformulier van ‘Doe meer met Bas’. Dit formulier wordt ingevuld als uw kind een half jaar op de peuterspeelzaal zit en vlak voor het vier jaar wordt. Met deze observatieformulieren wordt ook de basisschool geïnformeerd over uw kind (overdracht).

Een peuterspeelzaal is beslist niet bedoeld als voorbereiding op de basisschool in educatieve zin. Er worden van de peuters geen prestaties verwacht. Plezier hebben in het spelen is het belangrijkste.

Indeling van een dagdeel op de peuterspeelzaal
Als de peuters verwelkomd zijn door de leidster en hun ouder/verzorger gedag gezegd hebben, mogen ze naar hartelust spelen.

Willen ze liever aan de tafel werken, dan kan het volgende voor ze klaarliggen: puzzels, kralen, sorteerbakjes, spelletjes of constructiemateriaal. Verven en tekenen nemen bij veel kinderen een belangrijke plaats in. Zij kunnen zich hier dan ook vaak volledig in uitleven.

Voor bouwers staat een blokkendoos klaar, de peuters kunnen zich verkleden, met elkaar ‘thee drinken’, met auto’s en poppen spelen, kortom voor elk wat wils. De leidster laat de peuter zoveel mogelijk vrij in zijn spel, ze stimuleert en assisteert waar nodig. Is het spel erg éénzijdig, dan probeert zij bij het kind belangstelling voor iets anders op te wekken. In deze periode kan het kind zijn energie kwijt, komt in contact met andere kinderen, krijgt inzicht in vormen en afmetingen (wat wel en wat niet kan) en ziet de mogelijkheden en beperkingen van functioneren in groepsverband. Vervolgens wordt er gezamenlijk iets gedronken en gegeten (geen snoep).

Op vrijdag hebben we een fruitdag. Voordat ze gaan drinken, wordt eerst nog een liedje gezongen. Daarna wordt gezellig in een grote kring een verhaaltje verteld, een versje gezongen, een spelletje gedaan of een kringgesprek gevoerd. Bij goed weer wordt natuurlijk buiten gespeeld (in de zandbak spelen, steppen, fietsen, ballen). Bij slecht weer wordt gegymd in de gymzaal. Uiteraard wordt van deze volgorde ook wel eens afgeweken.

Speciale gebeurtenissen op de peuterspeelzaal
Bij feestdagen zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Koningsdag, moeder- en vaderdag en de verjaardag van een kind wordt extra aandacht besteed aan die gebeurtenis, bijvoorbeeld door iets bijzonders te maken. Soms wordt iets speciaals georganiseerd, waarbij wij uw medewerking zullen vragen, zoals een bezoek aan de boerderij of de bibliotheekbus of het voorleesontbijt. Vooraf worden de ouders en/of verzorgers hierover ingelicht.

Waar moet u aan denken als uw kind de peuterspeelzaal bezoekt?
Als uw kind de peuterspeelzaal bezoekt, is het wenselijk dat u wat betreft de kleding van uw kind rekening houdt met de bezigheden
op de peuterspeelzaal. SCOPE scholengroep aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van mee-gebracht speelgoed en de kleding van uw kind. Zodra bij de ouders bekend is dat in het gezin een infectieziekte heerst (bijvoorbeeld geelzucht, krentenbaard of waterpokken), is men verplicht dit onmiddellijk op school te melden. Dit om te voorkomen dat anderen besmet worden of anderszins risico lopen. Als uw kind een bijzondere aanpak of buitengewone aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld bij overgevoeligheid voor bepaalde stoffen, dieetvoorschriften of als iets in de omgeving van de peuter is gebeurd, verzoeken wij u dit tijdig met de leidster te bespreken. Het brengen en halen van de kinderen gebeurt op vaste tijden. Brengen tussen 08.30 en 08.45 uur en halen tussen 11.45 en 12.00 uur. In overleg met de leidster is het uiteraard mogelijk dat u uw kind eerder komt halen of later brengt. Peuters die de peuterspeelzaal bezoeken, hoeven beslist niet zindelijk te zijn, wel dient u een gemerkte verschoning mee te geven voor het geval dat dit nodig mocht zijn. Met de verjaardag en bij het afscheid mag er natuurlijk getrakteerd worden. Wij geven er de voorkeur aan dat het gezond is. Wat voor de -peuters gezond is, is ook goed voor de leidsters.

Inschrijven voor de peuterspeelzaal
U kunt uw kind te allen tijde opgeven. Het kind wordt echter pas geplaatst vanaf de leeftijd van 2 jaar. Dit gebeurt in overleg met de leidsters. Bij inschrijving dient u een volledig ingevuld inschrijfformulier in te leveren bij de peuterspeelzaal. De inschrijving geldt voor een of twee ochtenden per week.

Financiën van de peuterspeelzaal
De kosten die gemaakt moeten worden om de peuterspeelzaal draaiende te houden, zijn onder andere de huur van het gebouw, de aanschaf van het speelmateriaal en meubilair, salarissen van de leidster en huishoudelijke hulpen. In tegenstelling tot het basisonderwijs worden deze kosten niet allemaal door de overheid betaald. De gemeente geeft echter wel subsidie. Om rond te kunnen komen dienen de ouders een ouderbijdrage te betalen. Elk jaar wordt door de Stichting de hoogte van de ouderbijdrage bepaald. Deze ouderbijdrage is niet gerelateerd aan het inkomen. Mocht echter de ouderbijdrage voor u een probleem opleveren, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Alphen aan den Rijn.

Momenteel bedragen de kosten voor de peuterspeelzaal:

•          € 57,50 per maand voor twee ochtenden per week.

•          € 37,50 per maand voor één ochtend per week.

Tijdens vakanties en ziekte van uw kind dient de ouderbijdrage normaal doorbetaald te worden. Een uitzondering hierop is de zomervakantie. Tijdens deze periode is geen ouderbijdrage verschuldigd. Voor de betaling van de ouderbijdrage ontvangt u als ouder maandelijks een factuur van SCOPE scholengroep.

Uitschrijven bij de peuterspeelzaal
Indien uw kind de peuterspeelzaal gaat verlaten, dient u dit minstens 1 maand van tevoren schriftelijk door te geven aan de leidster. Als uw kind doorstroomt naar De Viergang is het invullen van een inschrijfformulier voor deze basisschool voldoende.

De Viergang
Jacob van Damstraat 24
2445 AE Aarlanderveen
T 0172 - 574 173 / 523 003
deviergang@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders