agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

leden

Oudergeleding:
D. Verboon                secretaris        aftredend 2019 (2)
M. van Vlaardingen    (G)MR-lid          aftredend 2018 (2)

Teamgeleding:
C. ’t Hart                     (G)MR-lid         aftredend 2019 (2)
R. Verhaar                    voorzitter        aftredend 2018 (1)
(1)=1e termijn (2)=2e termijn Een termijn in de MR is 3 jaar.

De Viergang
Jacob van Damstraat 24
2445 AE Aarlanderveen
T 0172 - 574 173 / 523 003
deviergang@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders